خرید و فروش برند تجاری

خرید و فروش برند تجاری

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

خرید و فروش برند تجاری

به موجب قانون، علامت تجاری یا برند قابل نقل و انتقال است. امکان خرید برند باعث می گردد که دیگر برندهایی که از سوی مالکانشان بدون استفاده باقی مانده است ، تا زمان اتمام مهلت راکد نمانند و با انتقال به شخص دیگر شرایط استفاده مجدد از آن ها فراهم گردد. از سویی دیگر ، بسیاری از شرکت ها بر نام های برندهای ایجاد شده تاکید دارند. چرا که ، با توجه به دو بعد " آگاهی از برند " و بعضاَ " شهرت برند " خرید برندهای ایجاد شده از لحاظ هزینه و زمان ، مقرون به صرفه تر به نظر می رسد.
انتقال برند یا اجازه استفاده از برند به دیگری در صورتی در ایران اعتبار دارد که انتقال برند یا حق استفاده از آن در ایران به ثبت برسد. تقاضای انتقال به موجب اظهارنامه ای به عمل خواهد آمد که در آن شماره ثبت علامت در ایران و نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران ذکر می شود و علاوه بر آن مدارک قانونی انتقال و وکالت نامه و تصدیق ثبت علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه گردد.
اداره ثبت بعد از ثبت ، انتقال را در ظهر تصدیق ثبت درج نموده و تصدیق ثبت را به صاحب جدید علامت مسترد می دارد.

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال برند
1.تمامی مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی تقاضا، گواهینامه ثبت برند، آگهی رسمی
2.کارت ملی و شناسنامه مالک قدیم
3.کارت ملی و شناسنامه مالک جدید
4.مدارک دال بر رشته فعالیت برای مالکیت جدید برند
5.صلح نامه تنظیم شده در دفتر خانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند
6.شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه
7. انتقال قهری علامت با رعایت مقررات توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
8.مدارک نمایندگی قانونی، ( در صورت وجود )
9.رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
سایت: companyregister.ir
تلفن: 42143-021
ایمیل: info@companyregister.ir